I Den Här Artikeln:

Många saker kan leda till en önskan att lösa upp en Home Owners Association (HOA); kanske ekonomisk ansvarsskyldighet är ifrågasättande eller regler är för restriktiva eller verkställas godtyckligt. Oavsett katalysatorn kan det vara mycket svårt att lösa upp och HOA. Du kan samla dina grannar och göra mycket av det preliminära arbetet själv; men du kommer sannolikt att behöva hjälp av en advokat för att uppnå en framgångsrik upplösning av en HOA.

Steg

Hämta och noggrant läsa HOA: s styrande dokument. Bestäm om HOA är organiserad som en ideell, ideell eller begränsad aktiebolag och notera de policyer och förfaranden som gäller upplösning. Var särskilt uppmärksam på hur HOAs gemensamma egendom ska avyttras och avgöra om lösningen av HOA kan leda till att ägarna tvingas sälja sin egendom.

Steg

Canvas dina grannar för att se om du har tillräckligt med stöd för att fortsätta upplösningen, vanligtvis 66 till 80 procent av HOA-medlemskapet. Se till att du har kontaktinformation för supporter och kommunicerar regelbundet under hela processen.

Steg

Forskningsstatliga lagar som styr HOAs för att avgöra om du kan uppfylla de rättsliga normerna för upplösning. Flera stater följer de koder som framgår av Unca Planned Community (UPCA) och Uniform Common Interest Ownership (UCIOA) Acts. Kontakta statssekreteraren för att fastställa processen att lösa ett bolag av den typ som HOA är organiserad under i de stater som inte överensstämmer med någon av handlingarna.

Steg

Möt med ägare som stöder upplösningen av HOA. Rapportera informationen som samlats in och gör en uttömmande lista över obesvarade frågor och problem.

Steg

Hitta en fastighetsmäklare som är välbekant i HOA-lagen och sympatisk till din position. Beskriv orsakerna till den föreslagna upplösningen och notera deras insikter i styrkan och svagheterna i ditt ärende.

Steg

Rapportera tillbaka till ägarens grupp och bestämma vilken advokat som ska hyras för att driva din kostym för att lösa HOA.


Video: Samadhi Movie, 2017 - Part 1 -