I Den Här Artikeln:

Ett arbetsblad för hembudgeten kan hjälpa dig att hålla din hushållsekonomi på rätt spår. Du kan skapa ett budgetark med datorsoftware eller hitta en online som anpassar sig till dina behov av förändrade hembudgetar. När du följer en hembudget kan du se till att du inte spenderar utöver dina medel.

Hur man gör ett hembudget Arbetsblad: ditt

Använd ett budgetblad för att hålla reda på din hushållsekonomi.

Steg

Lista alla inkomster för ditt hem längst upp i ditt budgetark.

Steg

Dela dina hushållskostnader - som en hypotekslån, bilbetalning, försäkring, barnomsorg, mat, underhållning och besparingar - i kategorier på ditt budgetark.

Steg

Prioritera dina utgifter på ditt hembudgetark, så att du först betalar fasta kostnader, då hem- eller familjebehov och slutligen personliga behov.

Steg

Skapa en kategori på ditt hembudgetark som heter "Diverse" för hemkostnader som inte passar in i dina vanliga kategorier. Inkludera en budgetpost på arbetsbladet för nödsituationer och hemunderhåll och för besparingar för stora inköp.

Steg

Anteckna ditt beräknade hushållsbudgetbelopp i en kolumn på ditt arbetsblad och de faktiska intäkterna och kostnaderna för varje budgetperiod i en annan kolumn.


Video: Excel: Enkätdata, tabeller och att exportera till SPSS