I Den Här Artikeln:

Form 1120 är ett skatterelaterat dokument som en företagsrepresentant måste fylla på företagets räkning. Det liknar en Schema C, som småföretagare använder, bara den är speciellt utformad för företagsenheter. Schema A i formulär 1120 innehåller information om kostnader för sålda varor. Du måste fylla i avsnittet om du har inventering.

Steg

Räkna dina nuvarande (slutande) inventeringsnivåer och motsvarande värde på inventeringen. Spela in den här informationen i ett kalkylblad eller annat lagerhanteringsprogram för framtida referens.

Steg

Bär din tidigare slutförteckning från slutet av föregående år till den första raden i Schema A på Form 1120 ("Inventory at the beginning of year"). Om du inte hade någon inventering under föregående år anger du noll.

Steg

Ange inköp och kostnader förknippade med lager i raderna 2 till 5. Inköp är nya tillägg till varulageret. Kostnaderna inkluderar lagring, bearbetning och hantering av lager samt administrativa kostnader.

Steg

Lägg upp linjer 1 till 5 och ange summan på rad 6 i schema A 1120.

Steg

Ange slutförteckningen på Linje 7 ("Inventory at year-end") som du bestämde i steg 1. När du tar det totala beloppet på Linje 6 minus siffran på Linje 7, ger detta dig kostnaden för sålda varor. Du kan sedan ange det beloppet på Linje 8 i Schema A och överföra resultatet till Sida 1, Linje 2 i Form 1120.

Steg

Kontrollera den värderingsmetod för lagervärde du använde på Linje 9a. De två vanligaste metoderna för att bestämma värdet av varulagret är genom att antingen se på kostnaden för att köpa varorna eller marknadsvärdet av varulagret, vilket som är lägre.

Steg

Kontrollera de övriga frågorna för raderna 9b till 9f, om de gäller. Frågorna frågar om du skrev ned några oacceptabla varor, inventeringsmetoden, eventuella förändringar i hur du gör lagerbestämmelser och om avsnitt 263A regler gäller. Avsnitt 263A föreskrifter hänvisar till särskilda företagsredovisningsmetoder.


Video: You Bet Your Life: Secret Word - Floor / Door / Table