I Den Här Artikeln:

Ekonomiska problem gör det svårt för många att återbetala de skulder som de är skyldiga. Även om det kan vara möjligt att förhandla om en avvecklingsplan som underlättar din ekonomiska börda, kan du bli skyldig att dokumentera en ekonomisk svårighet innan fordringsägare är villiga att göra detta. Det vanligaste sättet att göra dokumentet är ekonomiskt svårigheter genom ett brev till borgenären som dokumenterar varför det är svårt att behålla ditt ekonomiska ansvar.

Hur man dokumenterar ett finansiellt svårt: dokumenterar

Skriv ett brev till fordringsägarna för att dokumentera ekonomiska svårigheter.

Steg

Inkludera en kortfattad beskrivning med detaljer om de ekonomiska svårigheterna. Enligt USAttorneyLegalServices.com är giltiga skäl för att dokumentera ekonomiska svårigheter arbetslöshet, hälsoproblem, död i familjen och militärtjänsten.

Steg

Ge bevis Inkludera dokument som stöder fordran, till exempel kontoutdrag, sena meddelanden, inkomstkontroll eller andra handlingar som beskriver ekonomiska svårigheter.

Steg

Ange vilken typ av befrielse som begärs. Ange exakt vad du letar efter borgenären att göra, till exempel lägre eller uppskjutna betalningar, sänka räntan, refinansiera eller godkänna en kort försäljning på en fastighet. Skulder som kan komma i fråga för sådana förhandlingar inkluderar medicinska räkningar, studielån, personliga lån, kreditkort och inteckningar.

Steg

Uppge den tidsram som borgenären kan förvänta sig att situationen ska lösas. En borgenär kan vara mer villig att arbeta ut någon typ av förhandlingar om han förväntar sig att någon kanske kommer att kunna betala tillbaka skulden i framtiden.

Steg

Spara kopior av all korrespondens och finansiella dokument som skickas till eller mottas från borgenären.


Video: 2015-11-10 Test av blåtandsheadset för att lyssna ostört och ej störa andra