I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service (IRS) rekommenderar att man behåller goda register, men det kräver inte att företag eller privatpersoner upprätthåller finansiella poster i någon särskild form. Om du hävdar sjukvårdskostnader som avdrag för dina skatter, måste du behålla dokumentationen för användning vid revision. Vid en revision måste du bevisa för IRS att de utgifter du har ansett är giltiga, eller du kan behöva betala extra inkomstskatt.

Affärskvinna

Se till att du har rätt dokumentation vid en IRS-granskning.

Steg

Märk sektionerna av en dragspelfil eller separata filmappar med de kategorier av medicinska utgifter som du kommer att kunna hävda. Du behöver en sektion för medicinska räkningar, tandräkningar, recept, sjukförsäkring och transportkostnader. Beroende på vilka sjukvårdsformer du och dina anhöriga använder kan du behöva ytterligare avsnitt. Om till exempel ditt barns läkare föreskriver handledning, lägg till en sektion för utbildningsutgifter. Andra möjligheter inkluderar juridiska avgifter som uppkommer för att få lämplig behandling och avgifter för medicinska konferenser.

Steg

Lägg till anteckningar till varje skriftlig rekord av en medicinsk kostnad när du tar emot den. Varje dokument ska identifiera vem som drabbade utgiften - dig eller en av dina anhöriga. Posten ska även innehålla leverantörens namn och adress, datum för utgift, kostnadstyp och kostnad. IRS rekommenderar att hålla reda på kostnaderna när de uppstår. Skriftliga dokument inkluderar artiklar som kvitton, räkningar, försäljningsblanketter, annullerade kontroller, kreditkortsutlåtanden och register över elektroniska överföringar.

Steg

Ange detaljerna i journalen i ditt kalkylblad eller spårningsapplikation. Du kan ställa in ett papper och pennarkalkylblad eller använda dataprogramvara för att spåra medicinska utgifter. Kalkylbladet måste innehålla en kolumn för var och en av de uppgifter du har noterat på den skriftliga posten. Ordna kolumnerna på ett sätt som är meningsfullt för dig. Du kan till exempel sätta datumet i den första kolumnen, sedan namnet på den person som är förknippad med utgiften, typen av utgift och så vidare. Kalkylarksapplikationer eller specialiserad spårningssoftware har flera fördelar jämfört med en handskriven post. Till exempel tillåter de flesta programvaror att omorganisera kolumnernas ordning och sortera informationen med en viss faktor. Ett datorspårningssystem ger dig också totalt antal.

Steg

Placera den skriftliga posten för utgiften i den lämpliga delen av dina filer. Håll posterna i ordning efter datum inom varje filsektion genom att placera varje ny post på framsidan eller baksidan av filen.


Video: Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B