I Den Här Artikeln:

Marknadsvärdet kan ha två olika betydelser. Ur husägarens perspektiv kan det referera till värdet av det land där ditt hus sitter på. För kommersiell egendom är markvärdet en funktion av hyran som kan hämtas på fastigheten. Det behövs också för att beräkna avskrivningar för investerare eftersom du bara kan avskriva värdet på fastigheten med avdrag för markvärdet.

Hus till salu tecken

Steg

Bestäm landets hyresvärde. Detta är värdet av avgiften hyresgäster är villiga att betala för rätten att ockupera landets webbplats.

Steg

Bestäm jordskatten för fastigheten. Titta på tidigare rekord genom att gå till länets skatteuppkonsult i landet som ligger i.

Steg

Be din fastighetsmäklare om kapitaliseringsfrekvensen för ditt område. Denna kurs bestäms helt av marknaden.

Steg

Beräkna markvärdet på marken. Subtrahera markskatten från landets hyresvärde och divideras med kapitaliseringsräntan.

Steg

Hyr en takrare. Bedömaren bestämmer ofta kostnadsbasen för beräkning av avskrivningar för fastighetsinvesterare. Värderaren ger dig en uppskattning av priset på marken och fastigheten på marken.

Steg

Hämta markvärden för andra egenskaper som anges i ditt område. Titta på prisförteckningarna för bostäder i ditt område eller gå till ditt läns skattekollektorskontor för att fråga om tax lien-försäljningsförteckningar. Om det finns någon i ditt område kan du använda det uppskattade landsvärdet som länsskattaren tillhandahåller som en proxy.


Video: Göteborg Kommunfullmäktige 2018-03-22