I Den Här Artikeln:

Som ägare till ett bostadsområde eller ett hus i en planerad utveckling blir du automatiskt medlem i en bostadsrättsförening som gör det möjligt för dig att dela ägande av gemensamma områden. HOA: s styrelse fastställer och verkställer ägarens regler och ansvar. Medan villaägare i allmänhet uppskattar skyddet och bekvämligheterna som en bostadsrättsförening erbjuder, ägarna ibland invänder mot något som HOA-styrelsen har gjort - eller inte har gjort. Om du bestämmer dig för att slåss, kan du behöva anställa en advokat för att vinna din kamp.

Arkitekt som presenterar nytt projekt för ett leende ungt par

Unga husägare pratar med ledamot av HOA.

Läs HOA: s regler och föreskrifter

När du köpte ditt hem fick du förmodligen ett dokument som kallas förbund, villkor och restriktioner, eller CC & R, som stavar ut dina rättigheter som husägare. Dessutom håller din HOA styrelse regelbundna möten under vilka det röstar om ändringar av reglerna. Studera ditt mästerverk, din CC & R och regel ändras för att verifiera att det finns regler för ditt specifika problem. Om det inte finns några specifika bestämmelser som adresserar ditt problem kan du hävda att vissa HOA-åtgärder är godtyckliga. Oavsett om du argumenterar över en ny bedömning, en böter eller ändringar i reglerna, bör dina alternativ för att utmana HOA-styrelsen stavas ut någonstans i CC & Rs. Håll noggranna register över din forskning för att dokumentera ditt argument.

Försök att arbeta saker ut inom HOA

Börja din kamp genom att skriva till HOA-styrelsen som beskriver ditt klagomål och skicka in din dokumentation. Du kan hjälpa till genom att föreslå lösningar på problemet. Dina HOA-regler kan tillåta medling att lösa tvister bland husägare eller mellan husägare och styrelsen. Om inte din oenighet med HOA är en personlig sak, som en obetald böter, kan du upptäcka att dina grannar också delar din invändning. Delta i styrelsemöten och ta upp ditt klagomål för att se om andra är överens. Ta anteckningar om styrelsens svar. Läs protokoll från tidigare möten för kommentarer från andra ägare. Om din förening har en webbplats, skicka ett meddelande som söker support. När du har hittat andra invändare kan du ta reda på om din HOA tillåter husägare att lämna in en ansökan som begär en utfrågning, protesterar mot HOA-åtgärder eller kräver en regeländring.

Bestäm om du har skäl att söka

Din HOA har en förpliktelse att hantera sina finansiella angelägenheter ansvarsfullt. Underlåtenhet att göra det kan vara skäl för rättsliga åtgärder. HOA är skyldig att upprätthålla egna regler, och husägare har rätt att tvinga föreningens styrelse att följa. HOA, antingen direkt eller genom ett förvaltningsbolag, ansvarar för att ta hand om gemensamma områden. Om HOA har misslyckats med att behålla fastigheten och någon skadas, eller om ett enskilt hem är skadat, kan HOA vara ansvarig. HOAs är juridiska personer, så du bör konsultera en fastighetsadvokat som har kompetens inom HOA-tvister och relevanta lagar och som kan vägleda dig genom HOA-reglerna, skriva brev och vid behov inlämna en rättegång.

Lämna in en stämning

Om du kan visa att din HOA-styrelse har gjort något som inte är tillåtet enligt egna regler eller inte följer sina regler, kan du utmana HOA i domstol. Om HOA tillämpar en regel mot dig men inte på andra, kan du ha ett fall av diskriminering. Domstolen kunde konstatera att HOA har varit diskriminerande eller oaktsam i att verkställa eller inte tillämpa sina regler och kan till och med förklara att en regel är orimlig och måste raderas.


Video: Lazer Team