I Den Här Artikeln:

Enligt socialförsäkringsverket visar studierna att en 20-årig arbetare har en 3-i-10-chans att bli handikappad innan han når pensionsåldern. Om du är en av de personer som är olycklig att bli handikappade, kan nödvändigheten att beräkna invaliditetsbetalningar vara extremt viktig, eftersom det blir en viktig del av din personliga budget.

Par möte med finansiell rådgivare

Steg

Besök hemsidan för Socialförsäkringsverket och använd onlinekalkylatorn för funktionshinder. Denna kalkylator ska ge dig insikt om hur många förmåner du får. Kalkylatorns adress finns nedan i resursdelen.

Steg

Ange de begärda uppgifterna i kalkylatorn för invalid invaliditetsförmåner. Kalkylatorn kommer att innehålla inmatningar för din årliga lön som täcker din yrkes karriär. Du kan hämta den här informationen från ditt socialförsäkringsutlåtande, som anger ditt årliga intäkter under rubriken Skatteförsäkring. Du kommer också att behöva ange uppgifter om ditt födelsedatum, pensionsålder och framtida intäkter.

Steg

Generera en beräkning av förmåner. När du har lämnat den nödvändiga informationen bör du kunna hämta en omedelbar beräkning av förmåner genom att trycka på knappen "beräkna förmåner". Socialförsäkringsverket kommer att beräkna dina förmåner baserat på genomsnittet av de högst givande 35 åren av yrkeskarriären eller alla dina arbetsår om du ännu inte har arbetat 35 år.


Video: