I Den Här Artikeln:

Många arbetsgivare betalar arbetstagare en timelön. Beroende på företagets praxis kan arbetstagaren behöva hålla reda på sin egen tid. Om du måste spåra din tid till en minut kan det vara förvirrande att preforma förhållandet mellan minut och decimal. Men med en enkel matematisk formel kan du slutföra den här uppgiften. Du kan räkna ut din egen tid ner till en minut för att rapportera på tidskriften.

Hur man räknar ut minuter för ett tidtabell: arbetsgivare

Automatisk klocka.

Steg

Spela in hela tiden arbetade varje dag. Du kan göra det i timmar och minuter eller vid starttid för att stoppa tiden. Du kan till exempel registrera att du arbetade från 9:00 till 17:00 eller 8 timmar.

Steg

Granska varje dags tid. Om extra minuter bearbetades används följande beräkning för att bestämma decimalomvandlingen. Dela antalet arbetade minuter med 60. Detta representerar bråkdelen av hela arbetade arbetstiden. Om du arbetade 33 minuter över en timme skulle det totala antalet arbetade minuter vara lika med 33 dividerat med 60, vilket motsvarar 0,55.

Steg

Fråga din arbetsgivare om de runda tiden upp eller ner till närmaste kvart-timme. Vissa arbetsgivare gör det för enkelhet. Om så är fallet behöver du bara fokusera på tidsintervaller på 15, 30 och 45 minuter.


Video: Räkna med tid i Excel