I Den Här Artikeln:

Den justerade bruttoinkomsten - AGI - är en skatteperiod som beskriver individens modifierade bruttoinkomst efter att ha gjort vissa tillåtna avdrag. Avdragen handlar vanligtvis om avdragsgilla pensionskonton, sjukvårdskostnader och avdragsgilla bidrag till vissa IRS-bestämda pensionsplaner. Det är möjligt att räkna ut ditt AGI från din lönepinne ensam. Allt du behöver är att hitta de tillämpliga avdrag och bruttoinkomst som du betalat under året för modifiering med hjälp av avdragsinformationen.

Steg

Beräkna din bruttoinkomst för året genom att notera det belopp som anges under den årliga lönen på årets slutliga lönestub. Om du har en annan lönepost än den sista, hitta sedan numret som anges under månads bruttoinkomst och multiplicera det här numret med 12 för det årliga bruttoinkomstbeloppet.

Steg

Hitta de kvalificerade avdrag som tas från din lön och listade på din lönedel. Notera det totala avdragsbeloppet för året eller multiplicera det månatliga avdraget med 12 för att beräkna det årliga avdragsbeloppet. Kvalificerade avdrag inkluderar pensionskostnader, sjukförsäkring, barnomsorgskostnader och inkomstskattskreditbetalningar.

Steg

Dra av alla avdrag från bruttoinkomstbeloppet för att räkna ut din justerade bruttoinkomst från din lönestub ensam.


Video: