I Den Här Artikeln:

Personer som köper ett fordon i Massachusetts är vanligtvis skyldiga att betala moms innan 10 dagar efter inköp eller överföring av fordonet. Denna skatt måste betalas till motorfordonsregistret. Medan staten använder en platt skattesats kan det ta lite tid och forskning för att bestämma värdet av det fordon som skatten är baserad på.

Dra av det belopp du fått i kredit för ditt gamla fordons inlämning, om det är tillämpligt. Leta efter den här siffran på kontrakt som du fått från återförsäljaren eller privatpartiet.

Dra av någon återförsäljare rabatt eller tillverkare rabatt som du fick vid inköpstillfället för att minska mängden moms du betalar. Denna siffra ger dig nettoköpspriset. Om du fått rabatt efter försäljningen gäller inte detta avdrag.

Om du köpte fordonet från en återförsäljare som är registrerad hos statens avdelningsavdelning är nettoköpspriset värdet på fordonet.

Om du emellertid köpte fordonet från en återförsäljare eller säljare som inte är registrerad hos Massachusetts Department of Revenue, måste du beräkna fordonets värde enligt National Automobile Dealer Association. Gå till NADA webbplats och ange informationen om fordonet du köpte för att få en ren inlösenvärde. Värdet justeras upp eller ner, baserat på körsträcka. Värdet som du använder för att fastställa moms är högre av antingen nettoköpspriset eller NADA-värdet. Denna skydd bidrar till att förhindra att återförsäljare använder ett artificiellt lågt försäljningspris på försäljningsuppgiften för att bedrägligt minska mängden skatteskuld.

Om inget rent inbördes värde är tillgängligt via NADA, godkänner Massachusetts Register of Motor Vehicles och Department of Revenue ett standardvärde som du använder för att beräkna försäljningsskatt.

Multiplicera nettoköpspriset eller NADA-värdet med statens försäljningsskattesats. Vid offentliggörandet var statens försäljningsskattesats 6,25 procent.


Video: Love saknar mamma!