I Den Här Artikeln:

En 1099 är en skattesedel som krävs av Internal Revenue Service (IRS) för att rapportera inkomst som inte har varit föremål för skattesättning. En blankett 1099 tillhandahålls av en kontraktsgivande eller anhängande part till en oberoende entreprenör och IRS för att rapportera mängden löner som betalats till entreprenören.

Så här lägger du till en 1099 för en annan stat än bostad: inte

IRS kräver en blankett 1099 för alla oberoende entreprenörer.

Steg

Bestäm din skattskyldighet, om någon, till staten som formuläret 1099 utfärdades från. Om du får en 1099 från en fest i en annan stat men inte fysiskt arbetar i det landet, är du inte ansvarig för några skatter i det staten.

Steg

Beställ en statlig inkomstrapporteringsformulär från den aktuella staten eller ladda ner blanketterna online om du fick en 1099 från en stat och fysiskt arbetade där. Du är skyldig i det staten att betala skatt på löner som förvärvats under din tid där du arbetar.

Steg

Filera dina federala skatter som du normalt skulle. Inkludera formuläret 1099 löner på din arkivering. Fyll i den statliga skatterapporteringsformuläret för den stat du fick 1099 för, med hjälp av informationen som lämnades på 1099.

Steg

Maila de kompletterade statliga skatteformulären tillbaka till staten skattemyndigheten eller slutföra dina skatter på nätet.

Steg

Betala eventuella skatter på inkomst som rapporterats på formuläret 1099.


Video: Revealing the True Donald Trump: A Devastating Indictment of His Business & Life (2016)