I Den Här Artikeln:

En av svårigheterna med att ta emot inkomst i kontanter är att det ofta finns ingen W-2-blankett som följer med, även om denna inkomst fortfarande ska lämnas in på din avkastning. Eftersom denna inkomst inte rapporteras på en W-2 måste den anges separat på skatteformulär.

Amerikanska valutan

Filing Kontantinkomst på Skatter

Hur man registrerar kontantinkomst på skatter

Steg

Håll noggranna register över din kontantinkomst. Om IRS kontrollerar din kontantinkomst, kommer den att se på inlåning på bankkonto, så se till att din beräknade kontantinkomst ligger nära dessa insättningar.

Steg

Summa alla dina kontanta inkomster mottagna för året. Ta inte med något arbete som du har gjort under räkenskapsåret men för vilket du inte har fått betalning.

Steg

Fyll i din federala 1040-blankett. Linje 21 på 1040 skatteformuläret är för "annan inkomst". Ange källan till din inkomst på den prickade linjen och beloppet i rutan.

Steg

Fyll i din statsinkomst. Även om den exakta platsen för posten kommer att variera från stat till stat, måste du också ange din kontantinkomstinformation på ett sätt som mycket liknar steg 3.

Steg

Filera dina skatter som du normalt skulle.


Video: