I Den Här Artikeln:

Om du vill ansöka Virginia Homestead-undantag i konkursdomstolen måste du lämna in en Homestead Deed for Real Property. Skapa det här formuläret själv för att meddela fordringsägare om din avsikt att göra anspråk på bostadsavdrag. Från och med 2011 är homestead-undantaget för Virginia $ 5 000 - eller $ 7 500 om du är handikappad veteran - plus ytterligare $ 500 för varje beroende som bor på fastigheten.

Steg

Börja skriva Homestead Deed for Real Property genom att öppna ett ordbehandlingsprogram och skriva dessa ord längst upp i ditt dokument. Rymma ner två linjer.

Steg

Skriv, "Householder", då ditt namn.

Steg

Skriv "Titelinnehavare av posten" på nästa rad och titelinnehavarens namn, om du inte är innehavare av titeln. Hoppa över en rad.

Steg

Skriv "Ansök om invalid veteranstatus" och "Ytterligare undantag enligt Virginia Code Section 34-4.1." Skriv "Ja", om tillämpligt. Rymma ner till nästa rad.

Steg

Skriv "Fastighetsadress". Ange gatuadress, stad, stat och postnummer på fastigheten. Rymma ner en rad.

Steg

Skriv "Namn och ålder av beroende personer som bor på fastigheten." Ange denna information för dina barn eller föräldrar som bor på fastigheten. Rymma ner en rad.

Steg

Skriv "Län i vilken den egendom som fordras som undantagen är belägen" följt av länets namn. Rymma ner en rad.

Steg

Skriv "Beskrivning av egendom som anspråk på undantag" och ge en beskrivning av fastigheten.

Steg

Skriv "Värdet av egenskapen beskriven ovanför" på nästa rad och sätt in egenskapsvärdet. Rymma ner två linjer.

Steg

Skriv "Hushållers namnteckning" och ditt namn. Underteckna dokumentet framför en notarius publicus.

Steg

Skicka formuläret till länsinspelarens kontor och be klerken om att stämpla din kopia.


Video: