I Den Här Artikeln:

Fastigheter är vad IRS kallar en kapital tillgång. Om du säljer en ledig vara du köpt som en investering rapporterar du försäljningsresultatet som en realisationsvinst eller förlust, snarare än vanlig inkomst. Om du köpt marken för personligt bruk rapporterar du eventuella vinster från försäljningen men inte några förluster. Du fyller i formulär 8949 för varje kapitalförsäljning och rapporterar sedan resultaten på schema D. Skicka formulären när du skickar in din 1040.

Hur man skickar försäljningen av ledigt land med IRS: skickar

Tomt mark är till salu.

Kort eller Lång

Om du äger fastigheten i ett år eller mindre rapporterar du resultatet av försäljningen som en kortfristig vinst eller förlust. Över ett år är det långsiktigt. Det är viktigt, eftersom de långsiktiga skattesatserna är bättre. Vanligtvis beräknar du din vinst eller förlust genom att subtrahera kostnaden för fastigheten från försäljningspriset. Om du har en förlust, subtraherar du den mot dina kapitalvinster.

Avdragsförluster

Om dina avdragsgilla förluster för året är mer än vinsterna kan du subtrahera upp till $ 3000 vid offentliggörandet mot din vanliga inkomst. Du gör detta på framsidan av din 1040, vilket också är där du rapporterar en nettovinst. Om din nettoförlust är större än 3 000 USD, måste du överföra överskottet till efterföljande år och dra av det från vinster och inkomst då. Du anger överföringsbeloppet på Schema D.


Video: Calling All Cars: The Blonde Paper Hanger / The Abandoned Bricks / The Swollen Face