I Den Här Artikeln:

Att göra dina skatter kan vara en svår uppgift under bästa omständigheter. När du är skild från din make, kan det göra det ännu svårare. Du har några alternativ beroende på huruvida din separation är rättslig - vilket innebär att den beställdes av domstolen - eller om du och din make bara flyttat till separata bostäder.

kvinna med dator, papper och miniräknare

Rättsseparation hindrar dig från att lämna in en gift beskattningsavgift.

Om din separation är informell

Internal Revenue Service säger att du fortfarande är gift för skattemässiga ändamål om det inte finns någon domstolsordning som beskriver villkoren för din separation och du är inte skild från och med den 31 december det skatteåret. I det här fallet är du begränsad till att lämna in som antingen gifte sig gemensamt eller gifta arkivering separat. Om du och din make har tecknat ett separationsavtal, tar IRS vanligtvis den position som du fortfarande är gift om den inte har införlivats i en domstolsordning, men IRS gör uppskjutande till enskildas lagar. Om din stat anser att du är juridiskt åtskild eftersom du och din make har skrivit ett avtalsavtal kan du inte göra en gemensam avkastning. Kolla med en lokal revisor.

Om du är juridiskt åtskild

Om du lämnar in för skiljedom och domstolen utfärdade ett dekret före 31 december, kan du och din make inte göra en gemensam avkastning för det skatteåret. Du måste registrera dig som en enda skattebetalare eller om du har ett barn eller annat beroende boende med dig kan du kvalificera dig som chef för hushållet, vilket har skattefördelar.


Video: What Happens If We Bring the Sun to Earth?