I Den Här Artikeln:

Om du inte har ditt betalkort praktiskt kan du ta ut pengar från ditt kontokonto genom att fylla i en uttagssedel vid en filial i din bank. Checkbooks levereras vanligen med checkar och insättningssedlar bara, så du måste få en tillbakadragningslista från en självbetjäningsdisk i banken eller från en teller.

Gör mig i ordning

Du måste känna till ditt kontonummer innan du kan fylla i en uttagssedel. Leta reda på kontonummeret längst ner på din check till höger om bankrutenummeret och strax före checknumret. Du kan också hitta kontonummeret på ditt kontoutdrag, vanligtvis nära toppen. (Ref 6)

Fyller ut Slip

Orderordningen för information om uttagssedlar varierar från bank till bank, men de allmänna kraven är likartade. Fyll i blankorna med nödvändig information:

  • det aktuella datumet
  • ditt kontonummer
  • ditt namn i tryckta bokstäver
  • det belopp du vill dra tillbaka
  • din signatur

Vissa banker kräver att du skriver beloppet i både ord och siffror, liknande hur du skriver en check.

Få dina pengar

Ta din uttagslista till kassarfönstret och begär dina pengar. Om beställaren inte känner dig personligen kan hon be om att se identifiering, som ditt körkort.

Förutom dina pengar måste du få ett transaktionskvitto som visar den nya balansen i ditt konto. Registrera uttagningen i ditt checkregister och verifiera din balans så du riskerar inte att överdraga ditt konto.


Video: