I Den Här Artikeln:

Dokumenter överför titel till fast egendom. Garantivärden är speciella eftersom de innehåller löften om att andra gärningar inte gör det. Med en garantisak mottar den som mottar titeln till landet (kallad "bidragsmottagaren") löften från bidragsgivaren (personen som ger bort titeln) att landet är fri från påföljder eller belopp och att bidragsgivaren har en bra titel. I Texas listas avsnitt 5.022 i fastighetskoden den lagstadgade formen för en garantihandling. Denna blankett kan användas för att skapa garantisaker i Texas.

Hur man fyller i en garantisak i Texas: orden

Steg

Skriv länet där fastigheten ligger på rad som tillhandahålls bredvid orden "County of" under orden "Texas State".

Steg

Skriv namn och adress för bidragsgivaren på de linjer som anges efter orden "Känn alla män genom dessa presenter, det jag."

Steg

Ange dollarbeloppet som anges för fastighetsöverföringen på linjen efter orden "för och i beaktande av". Observera att enligt Lonestar Land Law behöver det faktiska priset inte anges, men ett visst pris måste vara. Du kan till exempel skriva "för tio dollar och annan värdefull övervägning." Detta bevarar konfidentialitet som i vissa fall kan vara önskvärt.

Steg

Skriv namn och adress för bidragsmottagaren på de linjer som tillhandahålls efter orden "överföra till nämnda". I den lagstadgade gjordformen i Texas finns tre rader för namnet på den bidragsgivare som ska skrivas på dem.

Steg

Skriv den juridiska beskrivningen av egenskapen på raderna efter orden "allt det som är säkert". Detta visas efter den första raden för namn och adress för bidragsmottagaren i Texas lagstadgade garantisak.

Steg

Teckna handlingen i närvaro av en notarius publicus i Texas. Ett vittne måste också underteckna gärningen. Lever gärningen till bidragsmottagaren för att slutföra överföringen.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy