I Den Här Artikeln:

Ruttnummer upprättades i början av 1900-talet för att identifiera specifika banker. Ett routingnummer är ett nio siffrigt nummer som tilldelas varje bank. Rutningsnummer visas på alla kontroller och gör det möjligt för datorer att ta ut pengar från rätt bank och konto. Även tillfälliga kontroller har rutinnummer tryckta på kontrollerna. Rutningsnummer används också när du ställer in direktavgifter, och om du betalar en faktura med en check via telefon måste du ange ruttenummer och kontonummer.

Så här hittar du bankkonton genom att ruta nummer: nummer

Alla kontroller måste ha ett routingsnummer för att vara giltigt.

Routing Number Location

Steg

Hitta ruttenummeret på checken. Rutningsnumret finns alltid på undersidan av en check. Numret är nio siffror långt och ligger framför ditt kontonummer i de flesta fall. Siffrorna längst ner på din kontroll är ditt rutnummer, kontonummer och checknummer.

Steg

Besök Routing Numbers, Greg Thatcher eller Swift Codes Info-webbplatser (se Resurser). Du behöver inte besöka alla tre platserna. Var och en är utformad för att du ska ange ruttenummer för att bestämma vilken bank som är kopplad till routingsnumret.

Steg

Skriv in rutningsnumret i rutan och tryck på Enter. Namnet på banken som är kopplad till routingsnumret visas. Som en extra funktion kan du ange ett banknamn för att hitta routingsnumret.


Video: Skicka betalfil till din Internetbank från Visma Administration/Fakturering/Förening