I Den Här Artikeln:

Alla siffror skrivna över en check betyder något för banken att checken är uttagen och till andra banker som behandlar checken. Dessa nummer är alla standardiserade i USA för enkel hantering. Så oavsett var du är kan banken berätta med siffrorna på checken vilken bank fonderna dras på, kontonumret och till och med ditt kontrollnummer. Så här hittar du dessa nummer för dig själv.

Så här hittar du ett kontrollkontonummer: siffror

Hitta ditt kontonummer

Steg

Titta på undersidan av kontrollen och du kommer att se tre uppsättningar av siffror. Den första uppsättningen siffror har en symbol runt den som ser ut som ett sidovägligt ansikte med en kort linje och två vertikala prickar till vänster om den korta linjen. Numret mellan de två symbolerna är banktrafiknumret. Så här vet bankerna vilken bank checken tas ut på. Detta nummer är alltid nio siffror i USA.

Steg

Den andra uppsättningen siffror är kontonumret. Kontonummeret följs av en symbol som ser ut som två korta vertikala linjer vid sidan om sida med en stor punkt högst upp till höger om de två korta raderna.

Steg

Observera att det finns ett nummer kvar; som matchar numret i kontrollens övre högra hörn. Detta är checknumret. De två siffrorna ska alltid matcha.

Steg

Du kan ha ett betalkort, men det har troligtvis inte detta kontonummer på det, även om det är knutet till ditt kontokonto internt.

Steg

Du kan också hitta ditt kontonummer på ditt kontoutdrag och på de papper du fick när du öppnade kontot.


Video: