I Den Här Artikeln:

Det finns många olika typer av värdepapper, inklusive obligationer och aktier. Vissa värdepapper utfärdas av företag, andra utfärdas av regeringen eller kommunerna. Ett sätt som investerare kan se upp specifika om en viss säkerhet är med CUSIP-numret. CUSIP, som står för kommittén för enhetliga värdepappersidentifieringsförfaranden, är i likhet med ett socialförsäkringsnummer - det är en unik identifierare som kan användas för att leta upp registrerade amerikanska och kanadensiska företag och amerikanska stats- och kommunalobligationer. Du kan leta upp CUSIP med en Bloomberg-terminal.

Steg

Öppna en databas på Bloomberg Academic eller Bloomberg Professional.

Steg

Ange tickersymbolen för lagret. Ticker-symbolen är en till fyra bokstäver som representerar företaget och kan hittas genom att titta på din favoritinvesteringsforskningsplats eller genom att kontakta Investor Relations-avdelningen för det utfärdande företaget eller organisationen.

Steg

Tryck på "Equity" -knappen längst upp på tangentbordsterminalen.

Steg

Skriv kommandot "CACS" och tryck "GO" för en lista över CUSIP-enheter som är associerade med den angivna ticker-symbolen.


Video: