I Den Här Artikeln:

Den nuvarande vale-funktionen (NPV) på BA II Plus Financial Calculator finner nuvärdet av en ström av kassaflöden. Medan tidsvärdet av penga nycklar kan hitta nuvärdet av en engangsbelopp eller ström av kassaflöden som inte förändras under hela investeringshorisonten, NPV-funktionen gör ännu mer. Det kan göra samma nuvärdesberäkningar som tidvärdet av pengafunktioner men finner också nuvärdet av ett flöde av kassaflöden som ändras över investeringshorisonten.

Beräkning av NPV

Öppna kassaflödesbladet (CF) och ange varje kassaflöde och dess frekvens. Till exempel skulle en investering som gav $ 100 i år ett, $ 200 i år två och $ 300 i år tre ingå som:

CFO = 0, C01 = 100, F01 = 1, CO2 = 200, F02 = 1, CO3 = 300, F03 = 1

Tryck på NPV-knappen. När displayen visar jag för räntan, ge lämplig diskonteringsränta och tryck på enter-knappen. Ange till exempel I = 7 för en 7% diskonteringsränta.

Gå inte ut från NPV-funktionen utan tryck på nedåtpilknappen längst upp på kalkylatorn så att displayen visar NPV. Tryck på CPT-knappen och räknaren ska returnera lösningen. Med hjälp av exemplet ovan, NPV = $ 513,04.


Video: