I Den Här Artikeln:

Inlämning av arbetslöshetsförmåner kräver att du ansöker en ansökan personligen, via telefon eller online. Därefter finns en väntetid medan statsverket genomför en utredning för att bestämma behörigheten. Människor som är arbetslösa utan eget ansvar - till exempel genom uppsägning - får vanligtvis förmåner om de annars kvalificeras enligt statliga riktlinjer. Men människor som frivilligt avgår från sina jobb eller avfalls av en legitim anledning får inte få förmåner. Byrån som hanterar förmånerna ger ett svar så snabbt som möjligt.

Steg

Kolla din mail. Statens myndighet skickar ett brev som berättar om din ansökan godkändes eller nekats. Du kan överklaga om staten avslår din ansökan.

Steg

Hämta webbadressen och telefonnumret för byrån i din statshantering. Kontrollera annan korrespondens som byrån skickat dig till.

Steg

Besök webbadressen och leta efter en menyflikt för att kontrollera status för ett krav eller något liknande. Klicka på fliken och följ anvisningarna för att avgöra om din ansökan godkändes eller nekades.

Steg

Ring eller besök byrån som ett alternativ. Ange ditt personnummer eller ange referensnummer för en uppdatering.


Video: