I Den Här Artikeln:

Din justerade bruttoinkomst avser din totala skattepliktiga intäkter för året minus vissa avdrag, kallad inkomstjusteringar. IRS kan begära att du lämnar in ditt tidigare års AGI med ditt nuvarande års avkastning för att verifiera din identitet. Linjen för ditt föregående års återkomst för att kontrollera ditt AGI varierar beroende på vilken form du använde. Ditt AGI finns på rad 38 i Form 1040, Linje 21 i Form 1040A eller Linje 4 i Form 1040EZ.

Amerikanska inkomstskattform

Ditt tidigare års avkastning har ditt AGI.

Begär AGI från IRS

Om du inte har din avkastning från föregående år kan du ringa IRS på 800-829-1040 för att verifiera ditt AGI från föregående år. Alternativt kan du begära en gratis kopia av ett utdrag av din avkastning från föregående år för att kontrollera ditt AGI. För att beställa ett transkript, ring IRS på 800-908-9946 eller gå till IRS webbplats för att se ditt transkript online eller beställa en kopia via post. Du måste ange ditt namn, födelsedatum, personnummer, arkiveringsstatus från din senaste återkomst och adress från din senaste återkomst.


Video: Wife Finds Her Husband has Mistress Arranges A Birthday Present He'll Never Forget