I Den Här Artikeln:

Få den exakta adressen och namnet på det företag som är föremål för klagomålet. Skriv ner informationen. Håll papperet i närheten för referens.

Steg

Besök BBB: s webbplats och använd lokalisten för att hitta det regionala kontoret som hanterar klagomålet med postnummer. Använd ZIP-koden för att använda de filer som används för adressen när de överensstämmer. Skriv ner regionkontorets telefonnummer.

Steg

Besök den officiella webbplatsen för det regionala BBB-kontoret. Vissa regionala kontor har statusinformation online eller erbjuder ett formulär för online statusförfrågan. Kolla på regionkontorets webbplats för att se om statuskontroll med online-kompatibilitet är tillgänglig. Skicka en online-förfrågan med företagets namn och adress.

Steg

Kontakta den regionala BBB via telefon. Be BBB-representanten att kontrollera klagomålsstatusen. Ge honom företagets namn och adress.

Steg

Kontakta BBB: s huvudkontor för ytterligare hjälp om det behövs. Ring 703-276-0100. Har affärsinformationen och den regionala kontorslokalen tillgänglig när du ringer.


Video: The Things Dr Bright is Not Allowed to Do at the SCP Foundation