I Den Här Artikeln:

Ett företag kan finansiera sin verksamhet med antingen skuld eller eget kapital. Skulden måste betalas tillbaka, medan kapitalet inte gör det. Det totala kapitalet i bolagets balansräkning visar det bokförda värdet eller det historiska värdet av ägarens andel i ett företag om alla skulder har betalats ut. Summa eget kapital motsvarar totala tillgångar minus totala skulder och består av hur mycket pengar investerare har investerat i bolaget och det resultat ett bolag har ackumulerat från sin verksamhet. Ett företag med en större andel av eget kapital jämfört med skulder har vanligtvis en lägre risk för konkurs på grund av den lägre skuldbördan.

Så här hittar du totalt eget kapital på balansräkningen: eget

Ett företags totala eget kapital visar restvärdet av ägarens intresse.

Steg

Bestäm mängden av ett företags totala tillgångar i balansräkningen. För det här exemplet använder du 1 miljon dollar i summa tillgångar.

Steg

Bestäm mängden av ett företags totala skulder i balansräkningen. För detta exempel, använd 300 000 dollar i totala skulder.

Steg

Subtrahera företagets totala skulder från dess totala tillgångar för att bestämma dess totala eget kapital. I exemplet subtraherar $ 300,000 från 1 miljon dollar. Detta motsvarar 700 000 dollar, vilket är bolagets totala eget kapital.


Video: I huvudet på en fastighetsmagnat