I Den Här Artikeln:

Ett levande förtroende är en enhet som skapas under en persons livstid - som han kan hantera - som innehar titlarna på sina tillgångar, vilket resulterar i juridiska och ekonomiska fördelar för förtroende och hans arvingar. Förvaltaren av ett levande förtroende är en av de personer som kan hantera tillgångar för förtroendet. En förvaltare är ofta den person som skapade förtroendet. Det måste finnas minst en annan förvaltare som kan hantera tillgångarna efter att förmyndaren har dött. Information om förvaltaren bör vara tillgänglig i förtroendet själv. Eftersom förvaltare är vanligtvis personer som kände till och respekterade förtroende, bör en förvaltare inte vara svår att lokalisera, även om han har flyttat sedan förtroendet bildades.

Hur man hittar Trustee of Living Trust: hittar

En advokat kan hjälpa dig att hitta en förvaltare.

Steg

Läs förtroendet. Varje förvaltare - tillsammans med hennes adress och telefonnummer - ska anges i förtroendet.

Steg

Kontakta förtroendet om han fortfarande lever. Fråga honom om förvaltarens senaste bostadsinformation. Om han inte är medveten om förvaltarens nuvarande vistelseort, fråga honom om den senast kända adressen.

Steg

Kontakta förtroende advokaten. Fråga henne hur man hittar trustee. Om hon inte vet, begära den senaste informationen hon hade om förvaltaren.

Steg

Kontakta någon som var undertecknad till förtroendet eller namngiven i förtroendet. Eftersom förtroende är personliga dokument som involverar familj, vänner och affärsförbindelser är chansen att en av de personer som heter i förtroendet kommer att känna till förvaltaren. Förklara varför du letar efter honom. Be om information om hans hemvist.

Steg

Skriv in förvaltarens namn och all information du har på sociala nätverk som Facebook, Bolt eller LinkedIn. Många människor har en närvaro på nätet. Skriv in förvaltarens namn i en sökmotor - tillsammans med deras stad eller stat, om det är tillgängligt - och se vad du kan hitta.

Steg

Hyra en privat utredare. Ge honom all information du har. Han kommer få tillgång till sökmotorer och databaser som inte är tillgängliga för allmänheten.


Video: C-Murder- Down For My Niggas