I Den Här Artikeln:

Om du för närvarande får arbetslöshetsersättning eller har fått arbetslöshetsersättning tidigare kan du kontrollera hur mycket du har betalats i förmåner. Om du för närvarande får arbetslöshetsersättning kan du enkelt kolla på det belopp som betalats till dig på den senaste ersättning som skickats till dig. Om du behöver den aktuella informationen kan du också få den informationen från det statliga arbetslöshetsverket. Om du behöver informationen i skattesyfte skickar varje statsledighetskontor ut skatter.

Steg

Ring det kostnadsfria självbetjäningsnumret för ditt statliga arbetslöshetskontor. Detta nummer kommer att listas i ledarskapet för arbetslöshetsförmåner som skickades till dig när du ansökt om arbetslöshetsersättning. Skriv in ditt personnummer och PIN-kod för att få det belopp som betalats till dig vid din senaste arbetslöshetsersättning. Du kan inte få ditt aktuella belopp på självbetjäningsnumret.

Steg

Använd länken "Kontakta oss" på din statss arbetslöshetswebbplats. Skicka ett säkert meddelande till staten arbetslöshetskontoret fråga vad du har betalat i arbetslöshetsersättning. Om du vill veta det aktuella beloppet, var noga med att ange det.

Steg

Vänta på din 1099G skatteformulär att komma fram, vilket vanligtvis händer i februari, för att se hur mycket du har betalat i arbetslöshetsersättning för det föregående skatteåret.


Video: