I Den Här Artikeln:

Efter att ha betalat för en måltid på Cheesecake Factory ska varje restauranggäst ges ett specificerat kvitto som visar varje inköpt vara, priset på varje föremål, det totala beloppet som ska betalas och hur mycket pengar som återbetalas. Om du inte har fått kvitto eller har tappat ett kvitto som du behöver från ett tidigare måltidsköp, är det möjligt att få ett dubbelt specificerat kvitto. Denna process är enkel, och kräver bara att du ringer eller besöker restaurangen för att få en kopia av det specificerade kvittot.

Hur man får en produktmottagning från cheesecakefabriken: specificerat

Cheesecake Factory kan ge dig ett dubbelt specificerat kvitto om du har förlorat originalet.

Steg

Återgå till restaurangen Cheesecake Factory där du köpte det köp du vill ha ett specificerat kvitto för. Om du inte kan återvända till restaurangen, ring restaurangen istället.

Steg

Be att prata med en chef.

Steg

Berätta för chefen att du behöver en kopia av ett specificerat kvitto från ett köp som du har gjort tidigare.

Steg

Ge chefen all relevant information som han eller hon skulle behöva veta om ditt köp. Försök att ge chefen datumet för ditt köp, den tid på dagen du var där, oavsett om du betalat med kontanter eller ett kreditkort och din server namn om du känner det. Om du betalat med ett kreditkort, ge också chefen kortnummer, om det är tillgängligt.

Steg

Ge chefen ditt namn och adress om du behöver det kvitto som skickas till dig.


Video: