I Den Här Artikeln:

Socialförsäkringsverket, eller SSA, rapporterar att 96 procent av de amerikanska arbetarna betalar in i systemet för social trygghet. Många pensionärer får för närvarande förmåner varje månad och måste anmäla sina sociala förmåner som inkomst till IRS. För att hjälpa dig att förbereda dina skatter skickar SSA ett formulär SSA-1099 i början av året och redovisar de totala vinsterna som förvärvats föregående år. Om du förlorar formuläret eller inte mottog en, kan du begära ett duplikat.

Steg

Kontrollera din postadress som anges med SSA. Om du flyttade under föregående år, men fortfarande får dina förmåner genom direkt insättning, kanske SSA inte har din aktuella adress. Du kan kontrollera din adress online med ditt förinställda lösenord. Du kan också ringa SSA (800-772-1213) eller besöka ditt lokala kontor för att bekräfta din adress.

Steg

Rätta din adress innan du begär en ersättningsblanketten SSA-1099. Du kan uppdatera din adress på SSAs hemsida, med eller utan lösenord. Om du vill ändra din adress online utan ett lösenord måste du tillhandahålla specifika uppgifter om dina sociala trygghetsförmåner, till exempel det exakta beloppet för din förmån, för att slutföra begäran om ändring av adress.

Steg

Slutför din beställning för ett duplikatformulär SSA-1099 online. Du behöver inte ett online-konto för att lämna in begäran. Alternativt, ring till SSA eller besök ditt lokala kontor för att begära ett duplikat


Video: