I Den Här Artikeln:

I över 100 år kan amerikaner tjäna gratis land från den amerikanska regeringen genom att leva på den i fem år. Den ursprungliga Homestead Acten löpte ut 1976, men regeringen säljer fortfarande mark till allmänheten.

Homestead Act

Abraham Lincoln undertecknade Homestead Act den 20 maj 1862 för att uppmuntra uppgörelsen av västra USA. Lagen gav 160 hektar fri mark till bosättare villiga att bosätta sig och förbättra det i fem år. Enligt National Archives avslutade kongressen Homestead Act 1976, då amerikanerna hade fått mer än 270 miljoner hektar från regeringen.

Homesteading idag

Den amerikanska regeringen erbjuder inte längre ledigt land till potentiella homesteaders. Presidiet för markförvaltning är emellertid den största enskilda markägaren i USA och säljer regelbundet mark till allmänheten via auktion på sin webbplats (se Resources).

Andra Homestead-alternativ

Endast amerikanska medborgare som har minst 50 procent infödda hawaiianska anor kan fortfarande få nästan gratis land från den amerikanska regeringen. Department of Hawaiian Home Lands hyr ut ett antal bostads-, jordbruks- och pastorala partier på Hawaii i 99 år.


Video: Nyanlända får bostad inom 2 månader