I Den Här Artikeln:

En hemvärdering representerar generellt en subjektiv värdering från en individ som vanligtvis innehar en tillståndsgiven licens för att bedöma fast egendom. Vissa fastighetsvärderare har fått disciplinära åtgärder som resulterade i en upphävande eller återkallande av sina licenser, ofta för att utfärda värderingar som är för generösa. Konservativa bedömare errar på försiktighetssidan för att skydda sina licenser och deras förmåga att fortsätta arbeta. Även om det inte finns någon formell lista för bedömare som tillhandahåller över genomsnittliga eller under genomsnittliga fastighetsvärderingar, är du mer sannolikt att få en låg hemvurdering från en konservativ bedömare.

Hur man får en låg hemvurdering: från

En oerfaren bedömare kan ge en låg uppskattning för värdet av ditt hem.

Steg

Besök din bankrörelse för att få en remiss för en taksättare, eftersom många banker föredrar att använda konservativa bedömare för att skydda sina investeringar.

Steg

Fråga lokala fastighetsmäklare och inteckningsmäklare om rekommenderade såväl som icke-rekommenderade bedömare. Ring de icke-rekommenderade bedömarna för att få en överblick över deras erfarenhet.

Steg

Hyr en taksättare som är ganska oerfaren och obekant med ditt grannskap. Välj en appraiser som inte har branschgenkända beteckningar, såsom en MAI eller SRA från bedömningsinstitutet.

Steg

Avlägsna att göra något hemunderhåll på sådana saker som peelingfärg, skräp och oavslutade reparationer innan bedömarens ankomst. Detta kan påverka ditt hem värde negativt och resultera i en låg bedömning.


Video: