I Den Här Artikeln:

När någon som har arbetat tillräckligt för att kvalificera sig för sociala förmåner dör, kan deras närmaste efterlevande släkt få en engangsbelopp på 255 dollar för att täcka kostnaderna. Övriga sociala förmåner betalas månadsvis till överlevande makar och barn som utses av avlidne. Änkan eller änkling får i allmänhet 100 procent av de avlidna förmånerna utöver sina egna. Se till att ditt begravningshem ger dig möjlighet att anmäla dödsförsäkringens sociala trygghet eller du måste ringa det själv.

Steg

Samla dokumentation för att bevisa att du är berättigad till utbetalningen. Dokument som ditt födelseintyg, naturaliseringshandlingar, en amerikansk militär utsläpp eller en W-2 blankett eller skattedeklaration.

Steg

Ta med dina dokument till ditt lokala kontor för socialförsäkring.

Steg

Fyll i ansökan om förmåner, inklusive ditt namn och personnummer. Föddes namn, kön, födelsedatum och socialförsäkringsnummer den avlidnes persons datum och dödsort.

Steg

Förbered dig för att svara på ett antal frågor, inklusive namn, födelsedatum och antal barn överlevande, om den avlidne arbetaren någonsin har tjänstgjort i militären och om han sökt förmåner genom social trygghet.

Steg

Underteckna ansökan och skicka in den till Socialförsäkringsverket. Om du vill anmäla dig för en direkt deposition av din förmånsbetalning, ta med din checklista eller kontonummer också.


Video: Webbinarium för blivande föräldrar