I Den Här Artikeln:

Att komma ut från ett aktiebolag är inte alltid lätt. När allt annat misslyckas kan en medlem alltid åberopa rättslig upplösning, som distribuerar LLCs tillgångar under domstolens tillsyn.

Köp-avtal

De flesta LLC-operativa avtalen inkluderar buyout-bestämmelser. Avtalsbestämmelserna är avtalsmässiga, både för den medlem som lämnar partnerskapet och de återstående. Dessa avsättningar täcker vanligtvis sådana väsentliga som aktiekurs och försäljningsvillkor. När verksamhetsavtalet innehåller tillräckliga uppköpsbestämmelser åberopar avgångsdelen dessa bestämmelser och begär att de övriga medlemmarna köper sitt intresse.

När det inte finns några utbetalningsbestämmelser

Sällan kan en LLC existera utan buyout-bestämmelser i LLCs operativa avtal. I stater som inte kräver att LLC har operativa avtal kan det informella verbala avtalet mellan medlemmarna vara det enda avtalet som finns.

I de fall där det inte finns några rättsligt bindande bestämmelser för att köpa ut en medlem gäller statlig lagstiftning i allmänhet. I allmänhet är dessa lagar emellertid processuella och tenderar att betona frivilliga upplösningar, som beskriver hur affärsmässiga tillgångar distribueras, till exempel, och kan inte täcka situationer där det råder en tvist som involverar en avgångsaktörs andel.

Tyvärr kan den enda tillgängliga åtgärden vara en lösning i domstol. Om ägande är ett problem kan parterna presentera avkastning, lånansökningar som tecknats av medlemmen, material som annonserar medlemmarna och e-postmeddelanden bland parterna. Om tillgångarna är i strid, kan en rättsmedicinsk auktoriserad revisor vara skyldig att utföra en granskning och lägga fram sina resultat för domstolen.

När de återstående medlemmarna inte kommer att samarbeta

Hur tvister hanteras beror på gällande stadgar i ditt tillstånd, men en välkänd handlingsåtgärd som ska vidtas när du vill lämna LLC och medlemmarna inte kommer att köpa dig ut kallas ibland "nukleära alternativet". Mer formellt är det känt som rättslig upplösning, och det resulterar i den ofrivilliga upplösningen av LLC.

Kraven på rättslig upplösning varierar från stat till stat. I Kalifornien kan till exempel upplösningsförfaranden initieras av någon medlem eller någon chef. Skäl som Kalifornien domstolar erkänner inkluderar:

  • Det är inte längre möjligt att bedriva verksamheten
  • Nödvändigt för att skydda intressen hos den klagande medlemmen
  • Förvaltning dödad eller mired i intern dissension
  • Bedrägeri, missförvaltning eller missbruk av auktoritet.

Alternativ till upplösning

När kärnkraftsalternativet är påkallat kan medlemmarna i Kalifornien undvika upplösning endast genom att köpa för kontanter och till rättvist marknadsvärde medlemsandelen hos den medlem som åberopade alternativet.

När aktiekursen inte anges i driftsavtalet och medlemmarna inte kan komma överens om en köpeskilling, kan enligt lag i Kalifornien domstolen utse tre bedömare och tilldela det pris som överenskommits av minst två av dem.


Video: What is Natural Selection?