I Den Här Artikeln:

Att beräkna en procentandel av din totala inkomst är fördelaktig av ett antal skäl. En fördel är för budgetändamål. många människor skapar budgetar baserat på rekommenderade procentsatser för vissa kategorier, som 10 procent för besparingar eller 30 procent för bostäder. Det hjälper dig också att avgöra hur mycket av din inkomst du spenderar på vissa områden för att kontrollera och ändra dina vanor. Slutligen hjälper beräkning av procentandelar av inkomst dig att bestämma skuld- eller inkomstförhållandena för att hjälpa dig att bedöma din ekonomiska situation och avgöra om du kan kvalificera dig för hem eller auto lån.

Hur man får en andel av totalinkomst: inkomst

Beräkna inkomstprocenter för personlig ekonomisk spårning och hantering.

Steg

Beräkna en procentandel av intäkterna baserat på nettoresultat eller bruttoinkomst. Bruttoinkomst är din totala inkomst före skatt, medan nettoresultatet är din inkomst efter det att alla skatter och avdrag tas ut. Om du skapar en månads- eller årlig budget, ska du förmodligen använda din månatliga eller årliga nettoinkomst, eftersom det är pengarna du har tillgång till för att betala räkningar och andra utgifter.

Steg

Lägg till all din inkomst tillsammans för den tidsperiod du vill beräkna. Använd nyligen betalda stubbar eller annan betalningsdokumentation för att se de senaste siffrorna. Om du till exempel beräknar en månadsandel, lägger du till all din månadsinkomst från alla dina jobb, några udda jobb du gör, delad inkomst med en make eller familjemedlem och andra inkomstkällor som barnbidrag. Detta beräknar din totala inkomst för perioden.

Steg

Använd följande formel för att beräkna en procentandel: Antal dividerat med totala inkomsttider 100 är lika med procentsatsen. Till exempel, om det aktuella numret är $ 100 och din totala inkomst är $ 1500, dela 100 med 1 500 och multiplicera resultatet med 100 för att få procentandelen. I så fall motsvarar $ 100 6,67 procent av din totala inkomst. Använd en räknemaskin för att säkerställa att beräkningarna är korrekta.

Steg

Använd följande formel för att bestämma hur mycket en viss procentandel av din inkomst är som ett monetärt värde: totalinkomst gånger decimaltypen av den specifika procentsatsen. För att beräkna decimalversionen av en viss procentandel, dividera procenttalet med 100. Till exempel, om 20 procent är numret, dividera 20 med 100 för att få decimaltallet av 0.20. Använd sedan det numret för att beräkna procenttalet. Om du till exempel vill bestämma vilken 20 procent av din totala inkomst på $ 1500, multiplicera du 1500 till 20 för att få 300. Därför är 20 procent av din totala inkomst på $ 1500 300 dollar.


Video: