I Den Här Artikeln:

Ett lånets huvudstol är den skuld som ställs på lånet. När ett företag gör en huvudbetalning för att betala ned saldot på ett lån rapporterar det beloppet på betalningen på kassaflödesanalysen. Detta är skilt från det intresse som det kan betala på ett lån. Huvudbetalningen minskar det pengar ett företag innehar men påverkar inte dess vinst, eftersom betalningen inte ingår i rörelsekostnaderna. Ett företag kan dra nytta av att göra huvudbetalningar på sina lån eftersom betalningen minskar sin skuld, vilket minskar räntekostnaden.

Steg

Hitta ett företags kassaflödesanalys i antingen sina kvartalsrapporter på kvartalet eller i dess 10-K årsrapporter. Du kan få dessa rapporter från Investor Relations-sektionen på ett företags hemsida eller från US Securities and Exchange Commissions EDGAR-databas.

Steg

Hitta avsnittet "Kassaflöde från finansieringsverksamhet", vilket är den sista delen av kassaflödesanalysen.

Steg

Leta efter linjen som innehåller beskrivningen "Återbetalning på skuld" eller "Betalning av lånets huvud".

Steg

Identifiera dollarn beloppet, listat till höger om beskrivningen. Ett företag bifogar detta belopp inom parentes för att visa att beloppet minskar sina pengar. Till exempel, om ett företags kassaflödesanalys visar "Betalning av låneansvarig ($ 5 000)", betalade företaget $ 5 000 mot huvudskulden i skulden, vilket innebär att den är skyldig till $ 5 000 mindre än tidigare.


Video: