I Den Här Artikeln:

Om du misslyckas med att skicka in betalning för en enastående skatteskuld inom den tidsram som Internal Revenue Service ger dig, förbehåller du sig rätten att skicka en skattemärke mot dig. Skattelättnader ger IRS ett säkerhetsintresse i all personlig egendom och tillgångar du äger. När du har betalat din skattpengar skickar IRS dig ett certifikat av Lien Release som bevis på att du uppfyllde dina skatteförpliktelser. Om du inte erhåller certifikatet inom 30 dagar efter att du har betalat ut dina rättigheter, kan du begära ett nytt certifikat av Lien Release från IRS.

Steg

Gör en kopia av varje meddelande om Federal Tax Lien du mottar, och meddela dig om skatten.

Steg

Skriv ett brev till IRS som begär en formell kopia av ditt inspelade Certificate of Lien Release. Inkludera ditt namn, adress och datum för din förfrågan. Observera att du tidigare har betalat av skattepengot i sin helhet och vill ha bevis på att skattepengarna inte längre är i kraft.

Steg

Inkludera bevis på att du faktiskt har betalat av skattepengaret. En kopia av en avbokad check till IRS i beloppet av lien eller en kopia av kvittot för din betalning till IRS fungerar båda som acceptabelt betalningsbevis.

Steg

Mail brevet, kopior av varje meddelande om Federal Tax Lien du mottog och ditt bevis på betalning till IRS. Den adress du måste använda varierar beroende på din plats.


Video: Yanis Varoufakis blows the lid on Europe's hidden agenda