I Den Här Artikeln:

Kontakta ditt lokala Medicaid-kontor (se Resurser). Besök kontoret online eller personligen för att fråga om rätt formulär och procedur att följa. Blanketterna varierar beroende på staten och HMO-planen. Hämta adressen eller faxnumret för att skicka in fordran.

Steg

Samla in kvitton. Förbered dig på att leverera kvittot till receptet. Du kan hänvisa till receptflaskan för information, t.ex. receptbeloppet, namnet på läkemedlet och läkarens namn.

Steg

Fyll i formuläret. Du kommer att bli fråga om ditt namn, Medicaid ID-nummer, datum eller födelse, Social Security nummer och adress. Ange namnet på receptet, läkarens namn och priset på receptet. Du kommer också att bli uppmanad att ge information om apoteket, t.ex. namn, adress och nationellt leverantörsidentifikationsnummer. Varje apotek i USA har tilldelats ett unikt identifikationsnummer för att hjälpa till med fordringar och faktureringsprocessen. Fråga apoteket för dess leverantörsidentifieringsnummer. Ange anledningen till att ansökan lämnas in.

Steg

Skicka in fordran. Maila eller faxa påståendet till lämplig plats. Din stats Medicaid-behandlingsenhet kommer att granska kravet för att avgöra om du är berättigad till ersättning. Du kommer att få ett svar i posten om huruvida fordran betalades, nekades eller avbröts.


Video: A Pride of Carrots - Venus Well-Served / The Oedipus Story / Roughing It