I Den Här Artikeln:

Användning av egendom som säkerhet är ett vanligt sätt att låna pengar. Om låntagaren inte uppfyller villkoren för lånet kan långivaren ta in egendomen. Prlog.org beskriver ett säkrat lån som en "given eller utbetalad mot fastighetslån. Lånet ges som en viss procentandel av fastighetsmarknadsvärdet, vanligtvis omkring 60% - 75%."

Steg

Gör dina läxor. Om du inte kan betala tillbaka ett säkerställt lån riskerar du att förlora din egendom som används som säkerhet. Väg för och nackdelar före ansökan. Identifiera långivaren som erbjuder de bästa förutsättningarna.

Steg

Granska behörighetskraven och avgöra om du sannolikt kommer att kvalificera dig innan du ansöker. Kvalifikationskriterier inkluderar inkomster, besparingar, skulder, värde på fastighetslån och kredithistoria.

Steg

Fyll i och skicka in en ansökan, vänta sedan på långivarens beslut.


Video: Köpa hus utomlands – expertmäklarnas bästa råd