I Den Här Artikeln:

Hur man får statliga skatteformulär. När skattesäsongen kommer runt, är det nästan som om en kollektiv stämning stiger över hela landet. Vi behöver alla hitta de rätta blanketterna, fylla dem och titta med rädsla, eftersom det blir klart huruvida vi ska få en återbetalning. Detta gäller både den federala regeringen och staterna. Att fylla i skatteformulär kan vara svårt men lyckligtvis är de lätt att hitta.

USA tidzon karta

Skaffa statliga skatteformulär

Steg

Gå till postkontoret. De flesta stora postkontor, och till och med mindre kontor, håller statliga och federala skatteformulär till hands. De är oftast ute i postkontorets offentliga område, men du kan behöva fråga dem på din lokala filial.

Steg

Stanna vid din stads offentliga bibliotek. Du kan inte alltid hitta dem på ditt lokala bibliotek, men de är ibland tillgängliga på större filialer.

Steg

Titta på DMV nästa gång du behöver hantera din bils registrering. De flesta officiella statliga och federala formulär finns tillgängliga hos din närmaste motorfordonsavdelning.

Steg

Gå till stadens stadshus. Återigen är viktiga federala och statliga formulär vanligtvis tillgängliga från registratorn eller notarius publicus.

Steg

Besök webbplatsen för din statssekreterare eller gå till 50states.com (se Resurser nedan). Från 50states.com hittar du länkar till statssekreteraren för varje stat, eller länken till statens Franchise Tax Board. Härifrån kan du hitta en komplett lista över nedladdningsbara skatteformulär, samt information om vilken blankett du behöver.


Video: