I Den Här Artikeln:

Oväntad sjukdom eller katastrof kan inträffa när som helst, vilket eventuellt påverkar ditt eget kapital. Som en husägare i Nevada kan du skydda eget kapitalet i ditt primära bostad genom att lämna in en deklaration om hemvist. Nevada lagen säger att eget kapital i ett hem kommer att skyddas upp till $ 550.000.

Hur man går hem i Nevada: eget

Homesteading hjälper till att skydda kapitalet i ditt huvudstad i Nevada.

Steg

Besök en kontorsleveransbutik i Nevada för att köpa hemdeklarationsformulär. Du kan också ladda ner en blankett på Clark County assessorens hemsida (se Resources). Du behöver Adobe Reader installerat på din dator och du kan ladda ner det gratis på bedömarens webbplats.

Steg

Sök i länsbedömarens fastighetsregister för att hitta ditt hems paketnummer eller husbilens tillverkade hemidentifikationsnummer. Denna information är också upptagen på ditt heminspelade handling.

Steg

Fyll i formuläret för Nevada Homestead. Skriv läsbart i svart bläck och lämna en tumm marginal runt ytan av formuläret. Formuläret på en sida kräver en juridisk beskrivning av fastigheten och namn eller namn på fastighetsägare som de visas på egenskapens titel.

Steg

Skriv och fyll i formuläret framför en notarius publicus. Lokala banker erbjuder ibland gratis notarie service till sina kunder. Du kan också ringa till ditt lokala tingshus för att fråga om en notarie.

Steg

Maila eller ta hemdeklarationen till länsinspelarens kontor. Skriv en check till länsinspelaren för homesteading avgiften. Från och med 2010 var avgiften $ 14. Om formuläret inte överensstämmer, kan inspelarens kontor kräva en extra avgift.


Video: How to be Ninja 2.0