I Den Här Artikeln:

Interpolering är en matematisk process för att uppskatta värdet av en beroende variabel baserat på värdena för kända omgivningsberoende variabler, där den beroende variabeln är en funktion av en oberoende variabel. Det används för att bestämma räntesatser för tidsperioder som inte publiceras eller på annat sätt görs tillgängliga. I detta fall är räntan den beroende variabeln, och tiden är den oberoende variabeln. För att interpolera en ränta behöver du räntan på en kortare tid och en längre tid.

Efterfrågekurva, ekonomisk utbildningskoncept

Linjär interpolation uppskattar värden mellan datapunkter.

Steg

Subtrahera räntan för en tidsperiod som är kortare än tidsperioden för den önskade räntan från räntesatsen för en tidsperiod som är längre än tidsperioden för den önskade räntan. Om du till exempel interpolerar en 45-dagars ränta och 30-dagarsräntan är 4,2242 procent och 60-dagarsräntan är 4,4855 procent är skillnaden mellan de två kända räntorna 0,2613 procent.

Steg

Dela resultatet från steg 1 med skillnaden mellan längden på de två tidsperioderna. Exempelvis är skillnaden mellan 60-dagarsperioden och 30-dagarsperioden 30 dagar. Dela upp 0,2613 procent med 30 dagar och resultatet är 0,00871 procent.

Steg

Multiplicera resultatet från steg 2 med skillnaden mellan tidsperioden för önskad ränta och tidens längd för räntan med kortast längd. Till exempel är den önskade räntan 45 dagar bort och den kortaste kända räntan är 30-dagarsräntan. Skillnaden mellan 45 dagar och 30 dagar är 15 dagar. 15 multiplicerat med 0,00871 procent är lika med 0,13065 procent.

Steg

Lägg resultatet från steg 3 till räntan för den kortaste kända tidsperioden. Till exempel är räntan från 30-dagarsperioden 4,2242 procent. Summan av 4,2242 procent och 0,13065 procent är 4,35485 procent. Detta är interpolationsberäkningen för 45-dagarsräntan.


Video: Sting - Shape Of My Heart - Offiicial Video (High Quality)