I Den Här Artikeln:

Kollisionstäckning är det slag du vill ha om ditt fordon är total, antingen på grund av en olycka eller på grund av en naturuppgift. Men det kommer att stötta dina auto försäkringspremier lite, så förare är ofta angelägna om att släppa det så snart de rimligen kan. Att veta när det är rätt tid beror på personliga faktorer och din bil.

Bilvrak.

Du kanske vill undanröja kollisionsskydd om din bil inte är värt mycket.

Din bils värde

Kollisionstäckning betalar din bils rättvisa marknadsvärde om det är förstört eller för reparationer om fordonet är räddat. Vissa strategier har också möjlighet till andra funktioner som bogsering och vägbistånd. Om du kan komma ur fickan för dessa saker utan för mycket smärta, behöver du nog inte kollisionstäckning. Om din bil är äldre kan du överväga att avbryta kollisionstäckningen och ställa in pengarna åt sidan istället så att du får betala för reparationer eller köpa ett nytt fordon. Insurance.com föreslår att man använder 10-procentsregeln: Tänk på att tappa täckningen när dina årliga premier motsvarar 10 procent av bilens nuvarande marknadsvärde.

Lånets status

Att dämpa kollisionstäckningen är oftast bara ett alternativ om du äger ditt fordon direkt. Om du inte har helt betalat lånet ändå behöver låntagare vanligtvis kollisionstäckning fram till den här tiden. Det är vanligtvis obligatoriskt för hyrda bilar också.


Video: