I Den Här Artikeln:

Till skillnad från en lönegarnering är ett löneuppdrag ett frivilligt avtal mellan dig och en borgenär. När du godkänner en löneuppdrag, håller du med om att tillåta att ett visst dollarbelopp eller procentandel av dina löner hålls tillbaka och betalas till fordringsägaren gentemot skulden. Eftersom ett löneuppdrag är frivilligt kan du när som helst lagligt återkalla uppdraget genom att anmäla din arbetsgivare om din avsikt att återkalla.

Steg

Hitta en kopia av den ursprungliga löneuppgiften för referens. Löneuppdrag är normalt en del av ett löne- eller lånlånsavtal.

Steg

Utarbeta ett brev till din arbetsgivares eller personalavdelningens avdelning, vilket anger att du vill återkalla löneuppdraget.

Steg

Inkludera i brevet datumet för den ursprungliga uppgiften, uppdragsbeloppet och till vilken du tilldelade dina löner. I slutet av brevet anger du tydligt att du vill "återkalla tidigare löneuppdrag enligt ovan" eller liknande språk.

Steg

Gör två kopior av brevet. Maila eller leverera originalet till din arbetsgivare och maila en kopia till borgenären. Spara den andra kopian för dina poster.


Video: