I Den Här Artikeln:

Kontroller är användbara för att tillåta betalning för ett köp utan risk att använda kontanter eller kredit. Mängden check kontrolleras direkt från ditt konto med hjälp av sekvensen av siffror längst ner i kontrollen som identifierare. Dessa tre block med siffror inkluderar vanligtvis routingsnummer eller bankidentifierare, bankkontonummer och checknummer. Att veta hur man läser dina kontroller gör inköpet enklare.

Så här hittar du ett bankkontonummer och en bankidentifierare på kontroller: siffror

Bankinformation är kodad i serien av siffror längst ner i dina kontroller.

Steg

Leta reda på serien med siffror längst ner på din kontroll. Denna serie kommer att innehålla ett routingsnummer, bankkontonummer och checknummer. Kontrollnumret är lättast identifierbart, eftersom det alltid matchar kontrollnumret som visas överst på kontrollen.

Steg

Identifiera serienummer som omges av symbolen |:. Denna symbol betecknar routingnumret, även känt som bankidentifieraren. I Förenta staterna kommer rutningsnumret alltid att innehålla nio siffror.

Steg

Hitta ditt kontonummer. Kontonummerets längd varierar beroende på din bank, men bör inte innehålla mer än 17 siffror. Kontonumret kommer vanligtvis att följas av || ' symbol.


Video: