I Den Här Artikeln:

Ett North Carolina State ID-nummer behövs specifikt för skattemässiga ändamål. Det finns flera olika typer av North Carolina-statliga ID-nummer: privilegietillståndsskattenummer, källskattnummer, försäljnings- och användningsskattnummer, arbetslöshetsförsäkringsskattnummer, franchise- och inkomstskattnummer, landskattnummer och federalt skattnummer. Vilket nummer du behöver beror på det företag som anställer dig. Det är inte möjligt att komma åt statens ID-nummer för andra företag, men du kan hitta ditt eget tillståndsnummer om du har felplacerat det.

Så här tittar du på ett North Carolina State ID nummer: nummer

Statens ID-nummer finns på gamla skatteformulär.

Steg

Titta på linje 15 på W-2 skatteformuläret. Du kommer att få denna blankett varje år i januari. Ditt arbetsgivaridentifikationsnummer innehåller nio siffror. Arbetsgivarens identifieringsnummer är ditt företags tillståndsnummer. Varje företag kommer att ha ett annat nummer.

Steg

Kontakta ditt företags bokföringsavdelning. Bokföringsavdelningen kommer att ha register över alla skattnummer, inklusive företagets statligt ID-nummer.

Steg

Ring North Carolina Department of Revenue och ge din anställds företagsnamn och bevis på att du är anställd. Du måste vara auktoriserad att få numret. Personer som juridiskt kan begära företagets statligt ID-nummer inkluderar en egendomsekreterare, förvaltare från en förtroende, företagsofficer, affärspartner eller enmansföretagare.

Steg

Kolla med din bank för statens ID-nummer. Många gånger har du använt detta nummer när du öppnar ett bankkonto. Banken kommer att kunna tillhandahålla detta nummer så länge det finns i din bankkonto.


Video: Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS (Music Video) *OFFICIAL FRIENDZONE ANTHEM*