I Den Här Artikeln:

När du inte kan hitta eller få tillgång till din bilförsäkring, kan du kontakta din bilförsäkringsleverantör och begära att en kopia av din policy skickas till dig. Om din policyinformation behövs genast är postalternativet inte den bästa metoden att använda. Med postmetoden upplever du förseningar. Som ett alternativ kan du använda teknik för att hämta din försäkringspolicy omedelbart, utan att vänta.

Steg

Besök hemsidan för din bilförsäkringsleverantör.

Steg

Välj alternativet för att logga in på ditt konto. Den exakta ordalydelsen för detta alternativ varierar. Till exempel på AllState-webbplatsen klickar du på "Customer Login." På Geico-webbplatsen klickar du på "Hantera din policy". För State Farm, klicka på "Account Login." För progressivt klicka på "Logga in".

Steg

Klicka på "Registrera" alternativet om du aldrig har använt din leverantörs onlineportal. För att slutföra registreringen måste din identitet bekräftas. Detta kan göras genom att ange ditt policynummer eller annan information, till exempel ditt körkort.

Steg

Logga in på ditt konto med ditt nyskapade användarnamn och lösenord.

Steg

Välj alternativet för att visa detaljerna i din policy. Den exakta formuleringen för detta alternativ varierar. I vissa fall kan du också göra ändringar i din policy online.


Video: