I Den Här Artikeln:

Ett sätt att ge pengar till någon är att initiera en elektronisk överföring av pengar till hans checkkonto. Direkta insättningar är mycket praktiska för mottagaren eftersom han inte behöver gå till banken för att sätta in en check eller vänta på att den ska rensas innan du använder pengarna. Dessutom är de lätta att automatisera om du behöver göra inlåning regelbundet. Det exakta förfarandet för att initiera en direkt insättning varierar från en bank till en annan, men den bör följa samma grundläggande kedja av händelser.

Steg

Få routingsnummer och kontonummer för personens bankkonto. Rutningsnumret är nio siffror och identifierar den bank där kontot är beläget. Kontonummerets längd varierar. Båda dessa siffror visas längst ner i personens kontroller, med rutningsnumret först, mellan symbolerna med tre punkter.

Steg

Ring din bank eller logga in på administratörsområdet för online-konto. Om personen som du ger den direkta insättningen använder samma bank, välj alternativet att "överföra pengar till en annan kund." Om personen använder en annan bank väljer du alternativet att överföra pengar till ett konto hos en annan bank.

Steg

Ange ruttenummer och kontonummer för kontot som du vill direkt insätta pengar på.

Steg

Ange hur mycket pengar du vill betala. Se till att du har tillräckligt med pengar i ditt konto för att beloppet ska rensas.

Steg

Välj alternativet för att slutföra överföringen.


Video: