I Den Här Artikeln:

Försäljningsskatter påläggs av staten och lokala myndigheter som ett sätt att höja intäkterna. Försäljningsskatter är en typ av konsumtionsskatt eftersom skatten endast gäller inköp. Enligt Money Zine utgör försäljningsskatt cirka 25 procent av statens och kommunernas intäkter. Beloppet av momsen bestäms av försäljningsskattesatsen och storleken på inköpet.

Hur Multiplicera Försäljningsskatt: procent

Försäljningsskatt läggs till inköpskostnaden.

Steg

Lägg till alla tillämpliga försäljningsskatter tillsammans för att hitta den totala försäljningsskattesatsen. Om du till exempel har en stadsomsättningskvot på 3,1 procent och en statsomsättningskvot på 5,4 procent, skulle du lägga till 3,1 till 5,4 för att få en total skattesats på 8,5 procent.

Steg

Dela den totala försäljningsskattesatsen uttryckt i procent av 100 för att konvertera den till ett decimaltal. I det här exemplet skulle du dela 8,5 med 100 för att få 0,085.

Steg

Multiplicera försäljningsskattesatsen uttryckt i procent av köpeskillingen för att beräkna momsen. Avsluta exemplet, om ett objekt kostar $ 330, skulle du multiplicera $ 330 med 0,085 för att hitta momsen, vilket skulle vara $ 28,05.


Video: