I Den Här Artikeln:

En bidragsakt är ett dokument som används för att överföra titel från en enhet till en annan. Lagen kräver att det måste vara notarized för att vara giltigt och verkställbart. Endast personer som har en nuvarande notarius publicus licens kan anmäla en bidragsakt.

Hur man noterar en bidragsakt: vara

Notarisering av bidragsakt

Notarieprocessen

Steg

Fyll i signatörens information i notarius journalen genom att skriva i undertecknarens namn, adress, telefonnummer och statligt utfärdat fotoidentifikationsnummer. Du måste också inkludera det datum som anges på bidragsbeloppet samt det datum dokumentet undertecknas.

Steg

Begär att personen undertecknar sitt fullständiga namn i notarius journalen.

Steg

Få signatorns tumavtryck genom att placera den på raden bredvid signaturen i notarius journalen.

Steg

Fyll i bekräftelsessektionen i bidragsavgiften, som ber om det datum dokumentet är undertecknat, undertecknarens fullständiga namn och notarens fullständiga namn och län där notaren är licensierad. Skriv sedan på notarie signaturen.

Steg

Stämpla dokumentet med notärstämpeln i det utrymme som anges på stipendiet.


Video: